1. Polska 110 lotów
2. Niemcy 40 lotów
3. Włochy 26 lotów
4. Wielka Brytania 20 lotów
5. Japonia 16 lotów
6. Hiszpania 10 lotów
7. Tajlandia 8 lotów
8. Brazylia 6 lotów
9. Dania 6 lotów
10. Francja 6 lotów
11. Grecja 6 lotów
12. Kanada 6 lotów
13. Norwegia 6 lotów
14. Wietnam 6 lotów
15. Islandia 4 loty
16. Meksyk 4 loty
17. Portugalia 4 loty
18. Szwajcaria 4 loty
19. Szwecja 4 loty
20. Belgia 2 loty
21. Finlandia 2 loty
22. Hong Kong 2 loty
23. Iran 2 loty
24. Irlandia 2 loty
25. Izrael 2 loty
26. Katar 2 loty
27. Kuba 2 loty
28. Malta 2 loty
29. Rosja 2 loty
30. Rumunia 2 loty
31. Turcja 2 loty
32. Ukraina 2 loty
33. Łotwa 2 loty
34. Malezja 1 lot
35. Singapur 1 lot