1. Polska 116 lotów
2. Niemcy 42 loty
3. Włochy 30 lotów
4. Wielka Brytania 20 lotów
5. Japonia 16 lotów
6. Hiszpania 12 lotów
7. Tajlandia 8 lotów
8. Brazylia 6 lotów
9. Dania 6 lotów
10. Francja 6 lotów
11. Grecja 6 lotów
12. Kanada 6 lotów
13. Norwegia 6 lotów
14. Portugalia 6 lotów
15. Wietnam 6 lotów
16. Holandia 4 loty
17. Islandia 4 loty
18. Meksyk 4 loty
19. Szwajcaria 4 loty
20. Szwecja 4 loty
21. Belgia 2 loty
22. Finlandia 2 loty
23. Hong Kong 2 loty
24. Iran 2 loty
25. Irlandia 2 loty
26. Izrael 2 loty
27. Katar 2 loty
28. Kuba 2 loty
29. Malta 2 loty
30. Rosja 2 loty
31. Rumunia 2 loty
32. Turcja 2 loty
33. Ukraina 2 loty
34. Łotwa 2 loty
35. Malezja 1 lot
36. Singapur 1 lot